MÁSTER EN MODELO MUSICOTERAPIA CIENTÍFICA APLICADA©®CB.A&S PARA MUSICOTERAPEUTAS*

1 Curso/1500 Horas de estudio
60 ECTS

DIRECCIÓN: Montserrat López-Merino

CONSULTAS: PINCHA AQUÍ

FORMULARIO INSCRIPCIÓN: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf_RaMXgIjoCmur0b…/viewform

GALICIA: Coordinadora Montse Merino – casabaubo-master@casabaubo.com 667943895

VALENCIA: Coordinador Miguel Giner – casabaubo-master@casabaubo.com 617000157/ 652481735

9 encuentros – un encuentro al mes de octubre a junio. En fín de semana, sábado y domingo.
Sábado 10h-19h // Domingo 10h-14h
Idiomas: Galego, Castellano, Inglés (con traducción)
Matrícula/Reserva de Plaza: 300€ 
Precios:  Con 60 ECTS Universitarios 4100€  //  Sin ECTS 2500

Formas de pago: 1 , 2 o 3 plazos: Consúltanos
Máximo: 20 plazas

RESUME MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO

[…] Os parámetros do son e da música e as súas combinacións, adquiren o seu propio significado, están directamente relacionados coa estrutura e as funcións do SN, aspectos concretos da comunicación, a conciencia e a personalidade, de xeito que resoan, activan e atenden especificidades individuais e  grupais, permitindo obter unha perspectiva e información tanto para a valoración como no proceso de intervención, deseñando tratamentos neuropsicofisiolóxicos personalizados, onde anteriormente, simultanea e posteriormente, faise a análise da evolución da persoa ou grupo a partir dunha perspectiva obxectiva, onde as principais fontes de observación e intervención son o son e a música. A Música, improvisación e son, conectan o mundo interno e externo; posibilitan establecer unha ponte entre a parte consciente, física e tanxible co abstracto eo inconsciente; Ofrece un xeito de ser, comunicarse e expresar. Descúbrenos un novo xeito de presentarnos no mundo. Neurolóxicamente falando, cada parámetro do son e da música é autónomo e relativamente independente dos demais no seu funcionamento (canles de entrada e saída) aínda que aplicados a un campo, sempre funcionan de xeito coordinado. Sempre tiven en conta en Musicoterapia a importancia de obter un diagnóstico rápido e preciso, que permita actuar o máis axiña posible aplicando un tratamento non farmacolóxico que atende con agilidade ás especificidades do paciente de xeito eficaz e onde o paciente, na medida do posible, queda preservado das agresións e efectos secundarios producidos pola medicación farmacolóxica nas diferentes fases do proceso. Por exemplo, no caso dos pacientes de ICTUS, poderiamos dicir que practicamente todos eles ingresan polo servizo de emerxencia e, a partir dese momento, moitos deles necesitan axuda toda a súa vida […] Montserrat López-Merino. MCB.A&S. Musicoterapia Científica Aplicada®©

RESUMEN MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO

[…] Los parámetros del Sonido y la Música y sus combinaciones, adquieren significación propia, están directamente relacionados con la estructura y funciones del SN,  aspectos concretos de la comunicación, la consciencia y la personalidad, de forma que resuenan, activan y atiende especificidades individuales y grupales, permitiendo obtener una perspectiva e información tanto para la valoración,  como en el proceso de intervención, diseñando tratamientos neuropsicofisiológicos personalizados, donde previamente, simultánea y posteriormente, se realiza el análisis de la evolución de la persona o grupo desde una perspectiva objetiva, donde las fuentes principales de observación e intervención, son el sonido y la Música. La Música, la Improvisación y el Sonido, conectan el mundo interno y externo; posibilita una forma, un puente entre la parte consciente, física y tangible con lo abstracto y el inconsciente; proporciona un camino para estar, comunicar y expresar. Nos descubre una nueva forma de presentarnos en el mundo. Neurológicamente hablando, cada parámetro del sonido y la Música es autónomo y relativamente independiente de otros en su funcionamiento (canales de entrada y salida) aunque aplicados a un campo, trabajan siempre de forma coordinada. Siempre he considerado en Musicoterapia, la importancia de obtener un diagnóstico rápido y certero, que permita actuar a la mayor brevedad implementando un tratamiento no farmacológico que atienda con agilidad a las especificidades del paciente de forma efectiva y donde el paciente en lo posible, quede preservado de las agresiones y efectos colaterales producidos por la medicación farmacológica, en las diferentes fases del proceso.  Por ejemplo, en el caso de los pacientes de ICTUS, podríamos decir que prácticamente todos, ingresan desde el servicio de urgencias y a partir de ese momento, muchos de ellos necesitan asistencia toda su vida […] Montserrat López-Merino. MCB.A&S. Musicoterapia Científica Aplicada®©

Dirigido a: MUSICOTERAPEUTAS

Requisitos de acceso:

  • Titulación previa de Grado en Musicoterapia, Máster o Formación similar
  • Entrevista con Montserrat López-Merino

PROGRAMA ACADÉMICO:

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

MÓDULO 2. SONIDO, SILENCIO Y RESONANCIA

MÓDULO 3. IDENTIDAD Y ESENCIA

MÓDULO 4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA

– Examen Final – Defensa

 

PROFESORAS/ES y COLABORACIONES:
Prof. Montserrat López-Merino
Dra. Susana Arias
Dr. Jos De Backer
Dr. Cristobal Fraga
Prof. Keith Terry      Entre otras/os…

FORMULARIO DE CONSULTA/RESERVA DE PLAZA

Consúltanos. Cubre este formulario: MÁSTER EN MODELO MUSICOTERAPIA CIENTÍFICA APLICADA©®CB.A&S PARA MUSICOTERAPEUTAS

Telf. +34 667943895

E-Mail: agamus.gz@gmail.com

Web:  http://agamus.blogspot.com/p/master-en-modelo-casa-bauboa-cientifica.html

DIRECCIÓN: Montserrat López-Merino

GALICIA: Coordinadora Montse Merino – casabaubo-master@casabaubo.com 667943895

VALENCIA: Coordinador Miguel Giner – casabaubo-master@casabaubo.com 617000157/ 652481735

Sede: SEDAJAZZ