Sonando desde la raíz

AGAMUS. Asociación Galega de Musicoterapia
__
Enderezo 1:
Telf. 667943895
36360 – Nigrán
__
Enderezo 2: 
Telf. 667943895
32002 – Ourense
VI Congreso Nacional de Musicoterapia en Santiago de Compostela 2017