«CASA BAUBO. A&S. LA MÚSICA. PULSO & MATRIZ. SALUD, ARTE & CIENCIA EN EDUCACIÓN. SONANDO DESDE LA RAIZ» 

Investigación Científica Aplicada. Línea de estudio nº 11

Recoñecemento da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, para Actos de carácter científico para a Formación Sonando desde la Raíz (2014)  

[…] Desde a Raíz é desde onde hai que empezar a construir «novos paradigmas» máis flexibles e amorosos, en continuo movemento. Si prestamos atención á educación, moitas situacións de enfermidade e sufrimento podemos evitalas. A Musicoterapia Científica Aplicada no ambito educativo-pedagóxico, é Musicoterapia Preventiva Biodinámica. Propoño un Modelo Biomédico Epixenético […] Montse Merino. «Casa Baubo. Amor e Sonido» ISBN: 978-84-608-2928-7/ Edición MultilingÜe (castellano, galego, inglés, portugués, italiano) Santiago de Compostela 2014 

¡ABIERTA PREINSCRIPCIÓN! Pincha encima 

Sobre Casa Baubo®©A&S… Modelo Biomédico Epigenético   

O «Modelo Casa Baubo ©» medra desde 1992 e constitúe un marco teórico propio, baseado na experiencia continuada de Montse Merino combinando e recollendo información subxectiva e obxectiva a través das propias experiencias da súa vida persoal coas da vida profesional, pasando polo do escenario, a docencia, a clínica e investigación científica aplicada en Música e Musicoterapia. Un modelo sistémico nas diversas etapas do ciclo vital. Propón  diseños e métodos de intervención personalizados grupais e individuais, en ámbito educativo-pedagóxico e tratamentos en ámbito clínico, social, sanitario e comunitario, para mellorar a calidade de vida, o crecemento persoal, intelectual, cognitivo, etc.;  A aplicación da música e o sonido para mellorar o desenrolo de diferentes áreas do noso cerebro e sistema nervioso, e modular adecuadamente señal de resposta-señal de entrada. Un modelo biomédico epixenético  

[…] En Casa Baubo©, a Música é o centro da educación, nexo entre as demais áreas de coñecemento. Utilizamos como ferramentas de evolución e desenrolo persoal, a expresión musical, outras artes e ciencias. A Música, favorece a comunicación, as relacións interpersonais, o autocoñecemento, a creación da propia identidade, a autonomía e o desenvolvemento das capacidades individuais e grupais, que lles proporciona recursos para recoñecer, diferenciar e xestionar as diferentes emocións e conectar dun modo sutil seu mundo interno e externo. 

Desde Casa Baubo propoñemos unha forma de comprender ás persoas desde a creatividade, educación e saúde, investigando e profundizando desde o plano científico, para chegar á calidade de vida desde o nacemento. Comprobámolo en diferentes etapas do ciclo vital e en diferente estados vitais, desde o embarazo ata persoas maiores. Desde a raíz é desde onde hai que empezar a construir «novos paradigmas». Moitas situacións de enfermidade e sufrimento, podemos evitalas… 

O pulso, a melodía e a harmonía e as suas diferentes combinacións permiten traballar Matemáticas, Linguas, xeografía, física, historia…ademais de favorecer o desenrolo motor, a fala, axudar na conducta, entre outras; e tamén entender e asimilar con naturalidade as culturas de diferentes lugares […] Montse Merino. «Casa Baubo. Amor e Sonido» ISBN: 978-84-608-2928-7/Edición MultilingÜe (castellano, galego, inglés, portugués, italiano) Santiago de Compostela 2014

INFORMACIÓN INTERESANTE para MATRÍCULA. INDIVIDUAL & GRUPOS 

¡ABIERTA PREINSCRIPCIÓN! Pincha encima 

«LA MÚSICA. PULSO & MATRIZ. SALUD, ARTE & CIENCIA EN EDUCACIÓN. SONANDO DESDE LA RAIZ» 

INDIVIDUAL (Con & sin Experiencia. Tanto si eres profesional, como si no sabes Música también puedes venir a Casa Baubo)
1. “CASA BAUBO. MATRIZ, PULSO & RAÍZ. 0-4 ANOS”
CÓDIGO: MCB-SDR  
2. “MCB MATRIZ, PULSO & RAÍZ” 5-8 ANOS 
CÓDIGO: MCB-AS-1
3. “MCB MATRIZ, PULSO & RAÍZ” 9-12 ANOS
CÓDIGO: MCB-AS-2
4. “MCB MATRIZ, PULSO & RAÍZ” 13-16 ANOS
CÓDIGO: MCB-AS-3
5. “MCB MATRIZ, PULSO & RAÍZ” A PARTIR DE 16 ANOS
CÓDIGO: MCB-AS-4
6. “MCB MATRIZ, PULSO & RAÍZ” PERSOAS MAIORES
CÓDIGO: MCB-AS-5
7. “MCB MATRIZ, PULSO & RAÍZ” CAPACIDADES DIVERSAS e DIVERSIDADE FUNCIONAL (SON LAS LLAMADAS NECESIDADES ESPECIALES)
CÓDIGO: MCB-AS-6
8. “MCB MATRIZ, PULSO & RAÍZ” ALTAS CAPACIDADES e SUPERDOTADOS (DETECCIÓN e ATENCIÓN)
CÓDIGO: MCB-AS-7
GRUPOS «Instrumentos & Voz» (Con & sin Experiencia. Tanto si eres profesional, como si no sabes Música también puedes venir a Casa Baubo) 
9.     GRUPO: MOViMiENTO & IMPROVISACIÓN & MÚSICA & NEURO & CIENCIAS INFANTL
10.   GRUPO: MOViMiENTO & IMPROVISACIÓN & MÚSICA & NEURO & CIENCIAS PRIMARIA 
11.   GRUPO: MOViMiENTO & IMPROVISACIÓN & MÚSICA & NEURO & CIENCIAS SECUNDARIA 
12.   GRUPO: MOViMiENTO & IMPROVISACIÓN & MÚSICA & NEURO & CIENCIAS A PARTIR DE 16 años
13. GRUPO: MOViMiENTO & IMPROVISACIÓN & MÚSICA & NEURO & CIENCIAS  «SALUD & DIVERSIÓN»  PERSOAS MAYORES
DATOS SOBRE TEMPORALIZACIÓN & TARIFAS
¿Cuántos días están abiertas las aulas? Todos los días. Disponemos de horarios de lunes a domingo
¿Qué horarios están disponibles? De 9h a 22h
¿Cuántos días tengo que ir a clase?1 vez por semana para las individuales // 1 vez por semana para la de grupo
¿Cuánto tiempo dura la clase individual? 30 minutos
¿Cuánto dura la clase de grupo? 60 minutos

 

COMIENZO DO CURSO:  11 de SEPTIEMBRE 2023  REMATE DO CURSO: 28 de XUÑO 2024 

..

Proyecto nacido en 2005 pionero en la inclusión de la Musicoterapia en centros y espacios de enseñanza de la música reglada y no reglada; Festivales & Seminarios de Música. 

[…]Desde entonces, acompaño a las y los músicos en sus procesos creativos, en los bloqueos y las situaciones derivadas de la profesión. La confianza y la incertidumbre ante el futuro nos quitan el sueño a las y los músicos sobre todo, a los que estamos expuestos públicamente a diario, pues nos sentimos juzgados y en muchos casos, esperamos la aprobación o la felicitación que nunca llega. Las personas que no son músicos, creen que tocar es fácil, desconocen el proceso que precede al escenario. No saben que detrás de una actuación y de los gratos momentos que un músico puede aportar, hay muchas horas de trabajo solitario, de estudio, en el caso de algunas-os profesionales, mucha autoexigencia, autocrítica, ganas de agradar y frustración, neurosis, obsesiones, superstición… En algunos casos, un gran sufrimiento y una vida infeliz […] Montse Merino

Atención especializada para músicos profesionales & estudiantes (cita previa)

Desmotivación, tensión, insomnio, aspectos de interpretación, bloqueos, vacío creativo, miedo escénico, tinnitus, sensación de caos, mareos, pesadillas, distorsiones cognitivas, depresión, ansiedad, obsesiones, fijaciones, recurrencias, estrés, entre otros. Confidencialidad y discreción con la identidad. Llama al +34 667943895 o Escribe a montsitamerino@casabaubo.com // montsitamerino@gmail.com 

¡ABIERTA PREINSCRIPCIÓN! Pincha encima